Navigace

Obsah

TJ Sokol Jinín


Zveřejněno dne 13. 04. 2006, sejmuto dne 23. 04. 2006 (2938 přečtení)

V roce 1920 v měsíci září byla zaloľena tělocvičná jednota Sokol. Prvním starostou jinínského Sokola byl zvolen učitel Josef Marek. 

V jednotě byla pořádána veřejná cvičení. Cvičilo ľactvo a členky. Zvláątě pak se členové zúčast?ovali vąesokolských sletú v Praze. Hlavním iniciátorem veřejných akcí byla sokolská jednota, která se zaslouľila o postavení památníku obětem první světové války.

Na začátku roku 1922 se usnesla jednota o vztyčení tohoto pomníku a 4.července 1922 se slavilo jeho odhalení.

Dále pak jednota Sokol byla organizátorem ochotnických divadelních představení. O tom svědčí dochované plakáty náročných představení jako "Naąi furianti" apod.

V současné době má TJ Sokol 14 členú a starostou je Vlastislav Dvořák.

Zveřejnil: Starosta