Navigace

Obsah

Historie obce

Založení Jinína neodhalí ani historické prameny


Zveřejněno dne 13. 04. 2006, sejmuto dne 23. 04. 2006 (3019 přečtení)

Podle historických pramenú není přesně známo, kdy byl Jinín založen. Již v roce 1279 jsou však zmínky o Janu z Jenína a dále o jinínské faře. Jinín, někdy zvaný Jenín, měl již ve čtrnáctém století svůj kostel a svého duchovního. 

"Prostorný jinínský kostel Nanebevzetí Panny Marie je velmi cennou historickou památkou. Je dochován postupný seznam vąech púsobících farářú od roku 1303. Mezi nimi púsobil na jinínském kostele kanovník kostela sv. Jiří na Praľském hradě Jan v Dubé," vysvětluje kronikář obce Václav Kohout.

Při stavovských nepokojích vpadli do Jinína Vodňanští, pobourali všechno a vypálili i kostel. Ke konci 15. Století je znovu stavěná vysoká chrámová věž. "Zvonař Jan Kantarista pro ni zhotovil velký zvon, který slouží dodnes," přibliľuje kronikář a dodává, že na věži jsou v současné době celkem čtyři zvony.

Jinínští neporušili ani tradice a pravidelně třikrát denně zvoní jedním zvonem ráno v šest hodin, v pravé poledne a večer v devatenáct.

Jinín jako farní osada byl vždy pro okolí spádovou obcí společenskou a kulturní. "Už v první polovině 16. století byl kvetoucím městečkem a měl dokonce i svúj pivovar," doplňuje kronikář. V této době byla založena i škola, která byla v roce 1880 zmodernizována do dnešní podoby. V současné době se zde už neučí, ale tato patrová budova slouží občanúm jako středisko pro obvodního lékaře, je zde tělocvična Sokola a provozovna kadeřnictví.

"Od roku 1879 zde bylo i prosperující rybníkářské druľstvo, které po kolektivizaci splynulo se zemědělským družstvem," dodává pan Kohout-kronikář obce Jinín. 

Zveřejnil: Starosta

 

Jinín, jedna z nejstarších obcí okresu Strakonice


Zveřejněno dne 12. 04. 2006, sejmuto dne 22. 04. 2006 (4857 přečtení)

Dle historických pramenú není přesně známo, kdy byl Jinín založen. Již v roce 1279 jsou však zmínky o Janu z Jenína a dále o jinínské faře. Jinín, někdy Jenín zvaný, měl již v XIV. Století svúj kostel a svého duchovního. 

Prostorný jinínský kostel Nanebevzetí Panny Marie je velmi cennou historickou památkou. Je dochován postupný seznam všech púsobících farářú od roku 1303. Mezi nimi púsobil na jinínském kostele kanovník kostela sv. Jiří na Pražském hradě Jan z Dubé.

Z pozdějších dávných dob vzpomínáme na rok 1468 9. července. Při stavovských nepokojích vpadli Vodňanští do Jinína, pobourali všechno a vypálili i kostel. Ke konci 15. Stol. Je znovu stavěna na kostele bezpochyby vysoká chrámová věž. Pro ni byl ulit veliký zvon u zvonaře Jana Kantaristy. Tento zvon slouží dodnes. Celkem jsou na věži 4 zvony, které vydávají krásný a libý zvuk, která se nese do širokého okolí. Je zachována tradice, že se pravidelně 3x denně zvoní jedním zvonem ráno v 6,00 hod., v poledne ve 12,00 hod. a večer v 19,00 hod. klekání. Od roku 2008 probíhá postupná rekonstrukce střechy kostela. Zvony jsou dočasně vyřazeny z provozu.

Jinín jako farní osada byla vždy pro blízký a okolní region obcí spádovou oblastí společenskou a kulturní. Jinín byl v 1. Polovině 16. Století kvetoucím městečkem. Měl i svúj pivovar, neboť v letech 1560-79 plat pivovarný odtud náležel k panství helfenburskému, píšeť V. Březan: "Item v městečku Jiníně uvolili se pánu z Rožmberka za bílé várky platiti ročně 40 kop".

Z okolních obcí přiškolených: Třešovice, Sudkovice, Miloňovice, Nová Ves, Nebřehovice a Sedlíkovice navštěvovaly děti školu v Jiníně. Škola v Jiníně byla založena již v 16. Století. V roce 1880 byla zmodernizována do dnešní podoby. Tehdy to byla význačná patrová budova v obci. V současné době se ve škole neučí, ale slouží občanúm jako středisko pro obvodního lékaře a tělocvična slouží potřebám Sokola.

Od roku 1879 bylo v Jiníně prosperující rybníkářské družstvo, které hospodařilo na 9 rybnících. Toto splynulo po kolektivizaci zemědělství se zemědělským družstvem.

O pokrokovosti obce lze dále podotknout, že 24.3.1898 byl založen Spořitelní a záložní spolek Kampelička. Obecní veřejný vodovod byl vybudován již v roce 1903 na větrnou energii. V roce 1933 byl zmodernizován a z dvoukilometrové vzdálenosti od obce Miloňovice tekla voda samospádem do každého čp., které bylo napojeno na veřejný řád. Elektřina byla v Jiníně zavedena již v roce 1926.

V Jiníně před 2. Světovou válkou až do 50. Let minulého století byly 2 hostince, 2 obchody, 2 řezníci, 2 krejčovské dílny, obuvník, kovářství a kolářství. Nyní je tu modernizovaný dúm kultury s obchodem a pohostinstvím a tanečním sálem, který je v majetku OÚ.

V Jiníně mají dlouholetou tradici společenské organizace. Dobrovolní hasiči oslavili v roce 2007 sto patnáct let trvání sboru (založen v roce 1892). Dále je zde tělocvičná jednota Sokol, červený kříž, organizace myslivcú a automotoklub. Tato organizace spolu s obcí vybudovala motokrosový areál za vydatné pomoci zemědělského družstva.

Dle historických pramenů obecní kroniky. 

Zveřejnil: Starosta