Navigace

Obsah

Myslivecký spolek Křepelka – Honební společenstvo Jinín, Zorkovice

Myslivecký spolek od 17. 3. 2013, dle Občanského zákoníku (Zákon č.89/2012 Sb.) užívá pronajatou honitbu Honebního společenstva Jinín - Zorkovice o výměře 580 ha, včetně vodních ploch.

Kde provádí za dodržování všech zákonných norem platných pro Českou republiku výkon práva myslivosti.

Myslivecký spolek navazuje na dlouhou tradici honebního spolku, která sahá až do období první republiky. Změna zákona o myslivosti v roce 1962 dala vzniknout Mysliveckému sdružení Křepelka Jinín.

Hlavním posláním spolku je myslivecké obhospodařování honitby, což jsou veškeré činnosti prováděné v přírodě ve vztahu k volně žijícím živočichům, jako součástí ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, které jsou českým národním kulturním dědictvím.

 

Kontaktní osoby

Bc. Miroslav Filipčík – předseda spolku, tel 605 735 282

Václav Chmelec – myslivecký hospodář, tel 737 767 801